forum 22000 uczestników, 300 prelegentów, 30 paneli tematycznych i dwa dni obrad – 18 marca br. rozpoczęło się jedno z najważniejszych wydarzeń gospodarczo-politycznych – Międzynarodowe Forum Gospodarcze Welconomy. Konferencja trwale wpisała się w kalendarz najważniejszych wydarzeń ekonomicznych w Polsce. Celem obrad jest łączenie różnych środowisk politycznych, biznesowych i naukowych, aby podczas wspólnych obrad znajdować nowe rozwiązania dla polskiej gospodarki.
26. Forum Gospodarcze gromadzi przedstawicieli rządu i samorządów, reprezentantów świata gospodarki, nauki i kultury, a także gości z zagranicy. Hasło przewodnie forum brzmi „Niepodległa – nowe wyzwania”.

W otwierającej wydarzenie poniedziałkowej sesji plenarnej w CKK Jordanki wezmą udział m. in. minister środowiska Henryk Kowalczyk, minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, minister cyfryzacji Marek Zagórski oraz marszałek Piotr Całbecki i wojewoda Mikołaj Bogdanowicz. Podczas obrad nie mogło zabraknąć przedstawicieli samorządu brzeskiego. W Forum uczestniczy burmistrz Brześcia Kujawskiego Tomasz Chymkowski.